18.1.13

Els dinosaures de Morella (i altres bestioles contemporanis) a la revista de l'Ateneu de Natura de Castelló


En aquests dies es fa públic un article de síntesi sobre la biota del aptià de la Formació Morella a Castelló. Els jaciments de Morella són ben coneguts des de fa, però no està malament ponerl al dia el que se sap d'ells de tant en tant. De fet, al llarg del procés de publicació d'aquest treball s'han produït algunes novetats interessants que indiquen que, en breu, caldrà replantejar una nova actualització.
El text complet, publicat a la revista de l'Ateneu de Natura de Castelló, es pot trobar en aquest repositori, però aquí va el resum.

La Formació Argiles de Morella és una de les formacions del Cretaci Inferior peninsular que més registre fòssil de vertebrats està aportant. La seva condició de medis deposicionals, generalment continentals, però també de vegades transicionals amb influències mareals, fa que les restes de la fauna de vertebrats que s’ha localitzat als diversos nivells d’aquesta Formació, siguin principalment d’origen terrestre però també d’origen marí. Així entre la fauna terrestre destaquen per damunt de tot les restes de diversos grups de dinosaures mentre que, de la fauna marina, podríem destacar sobretot materials fòssils que pertanyen al grup dels plesiosaures. No obstant la varietat faunística recuperada és més ampla, amb peixos, amfibis, tortugues, escamosos, cocodrils i pterosaures. Tots junts generen un conjunt de vertebrats que representen una gran part dels tàxons que s’han descrit fins ara en la biota terrestre de l’Aptià inferior, no sols de la Península Ibèrica, sinó de la resta del continent europeu.--
A la foto, un grup de paleontòlegs posa front a part del coll del saurópodo de Sant Antoni de la Vespa a Morella, un material encara sense publicar.

No hay comentarios: